Σχετικά με την Ιστορία

1997

Το εργοστάσιο ιδρύθηκε

Περισσότερο
2005

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001

Περισσότερο
2014

Λήφθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης σκληρυντικού TPPT

Περισσότερο
2020

Ιδρύθηκε η Shanghai Theorem Chemical Technology Co., Ltd.
Για εξαγωγή εργασιών

Περισσότερο
2018

Η επέκταση του εργοστασίου

Περισσότερο